Monet B2B-markkinoijat keskittyvät tiiviisti digitaalisen markkinoinnin taktiikoihin ja kohtelevat niitä ikään kuin ne olisivat itsenäisiä kokonaisuuksia. Tämä lähestymistapa voi kuitenkin kasvattaa railoa lyhyen tähtäimen taktiikoiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden välillä. Seurauksena voi muodostua strategioita, jotka ovat tehottomia tosielämän tilanteissa. Siksi kasvuajattelu on ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta.

Kasvuajattelu tuo yhteen digitaalisen markkinoinnin taktiikat ja strategiat. Kasvuajattelussa lahjakkuutta tai älykkyyttä ei pidetä pysyvinä, muuttumattomina ominaisuuksina, vaan niitä on mahdollista kehittää kovalla työllä ja omistautumisella. 

Mitä kasvuajattelu on?

Kasvuajattelua voidaan kuvailla esimerkiksi näin: 

  • Se tarkoittaa tiedonjanon ja oppimisen ilon omaksumista omistautumalla henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen.
  • Se on ajattelutapa, joka auttaa sinua voittamaan haasteet, työskentelemään tehokkaammin ja saavuttamaan tavoitteesi.
  • Se perustuu uskomukseen, että sinun on mahdollista kehittää perusominaisuuksiasi omalla vaivannäölläsi.

Markkinoijat, jotka ajattelevat näin, pyrkivät elämänmittaiseen oppimiseen ja ottavat mielellään vastaan uusia haasteita kasvaakseen omaksi parhaaksi ammatilliseksi itsekseen. Uteliaisuuden, kokeilujen ja oppimisen hyväksyminen osaksi matkaa menestykseen voi tehdä sinusta itsevarmemman ja parantaa kykyäsi sietää epävarmuutta. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia markkinoinnissa. Uusien asioiden oppiminen voi siis olla avain yrityksesi menestykseen.

Kuinka voit edistää kasvuajattelua markkinoinnissa?

Kuten tiedämme, kasvuajattelussa on kyse uteliaisuudesta ja avoimuudesta oppia uusia asioita. Kuinka sitten opimme uusia asioita? Yksinkertaisimmillaan oppimisprosessiin kuuluu kaksi tärkeää vaihetta:

  1. Kokeilut. B2B-markkinoinnissa kokeilemalla oppiminen on avain yritystoiminnan skaalaamiseen. Kokeilut ovat välttämättömiä, kun haluat yhdistää oppimisen ja toiminnan parantamisen: kun tiedät mikä toimii, voit keskittyä siihen. Toiminnan parantaminen on kuitenkin vain yksi osa oppimista. Toinen tapa, jolla markkinoija voi edistää kasvuajattelua, on…
  2. Epäonnistuminen. Kokeilut yleensä joko onnistuvat tai sitten eivät. Suhtaudu epäonnistumiseen avoimin mielin, sillä se on luonnollinen osa prosessia. Epäonnistuminen kannattaakin nähdä mahdollisuutena oppia jotain uutta itsestäsi tai työstäsi. Ja mikä tärkeintä: arvioi, millaisia uusia mahdollisuuksia tehdyt virheet tarjoavat sinulle. 

Kuinka voit omaksua kasvuajattelun osaksi organisaatiosi toimintaa?

Voit parantaa markkinointiasi ja auttaa yritystäsi kasvamaan kolmella tärkeällä keinolla.

Kaikki mukaan

Yrityksissä erehdytään usein ajattelemaan, että markkinointiosasto on vastuussa kaikesta kasvuun liittyvästä toiminnasta. Todellisuudessa markkinointi tarvitsee yrityksen muiden osastojen ja toimintojen tukea. Kun markkinointitiimisi kasvaa tai kun kehität liiketoiminnan kasvustrategioita, sinun tulee osallistaa kaikki mahdolliset henkilöt – ylin johto mukaan lukien. 

Luo kulttuuri, jossa kannustetaan oppimaan ja siedetään epäonnistumisia

Kannusta tiimiäsi kertomaan virheistä avoimesti ja anna heidän keksiä vaihtoehtoisia tapoja markkinointikokeilujen suorittamiseen. Kehitä ideoita yhteistyössä ja omaksu innovatiivisia ja luovia ajattelutapoja. Tee yrityksestäsi avoin innovointiympäristö. 

Tee reflektoinnista tapa

Ota tavaksi reflektoida omaa työtäsi ja tekemiäsi kokeiluja. On helppoa eksyttää itsensä kokeiden suorittamiseen ja unohtaa, että niiden tuottaman datan tulisi ohjata sinua oikeaan suuntaan. Opettele pysähtymään ja pohtimaan, ja anna datan sitten johdattaa sinua eteenpäin.

Viime kädessä kasvuajattelu luo yrityksellesi kilpailuetua ja auttaa toteuttamaan menestyksellisiä B2B-markkinointistrategioita.

Jos tarvitset lisää apua B2B-markkinoinnin haasteissa, ota meihin yhteyttä!