Cases

Pa-Hu

Näin rakensimme Pa-Hulle systemaattisen prosessin liidien generointiin

Pa-Hu on pakkausalan perheyritys, jolla on jo huimat 80 vuotta kokemusta pakkaamisesta. Pa-Hu on johtava innovatiivisten ja ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen tarjoaja Suomessa.

Tavoite

Pa-Hu on koko pitkän historiansa ajan tukeutunut perinteiseen myyntiin. Digitaalista markkinointia he eivät olleet tehneet juuri lainkaan.

Keväällä 2019 Pa-Hu otti meihin yhteyttä. He kertoivat tavoittelevansa skaalattavaa kasvua, johon heidän aiemmat ponnistelunsa eivät olleet riittäneet.

Lähdimme yhteistyöhön ilomielin ja asetimme sille kolme päätavoitetta: kustannustehokas liidien generointi, myyntivalmiiden liidien määrän kasvattaminen, sekä Pa-Hun kasvustrategian selkeyttäminen.

Ratkaisu

Ihan aluksi halusimme saada perusteellisen käsityksen Pa-Hun nykytilanteesta ja kasvuhaasteista. Niinpä analysoimme Pa-Hun markkinointi-, myynti- ja asiakasdataa, teimme haastatteluja ja pidimme workshoppeja. Näiden tietojen pohjalta loimme Pa-Hulle ideaalisen asiakasprofiilin ja ostopolun.

Seuraavaksi oli aika testata näitä oletuksia käytännössä. Teimme useita hypoteeseja siitä, mitkä persoonien, kanavien ja sisältöjen yhdistelmät voisivat toimia parhaiten. Asetimme kullekin kokeilulle mittarit, joiden kautta seurasimme niiden suoritumista. Kaiken kaikkiaan testasimme yli 150 erilaista mainosta ja 10 laskeutumissivua.

Halusimme varmistaa, että toimitamme Pa-Hun myyntitiimille vain laadukkaita liidejä. Rakensimme liidien pisteytysmallin, jonka avulla tunnistimme tarpeeksi lämpimät liidit eteenpäin lähetettäviksi. Kylmiä liidejä nurturoimme automaattisesti.

Lopulta jäljellä oli ainoastaan 10 parhaiten suoriutunutta mainosta ja kaksi ländäriä. Olimme saaneet selville, mikä Pa-Hun markkinoinnissa toimii ja mikä ei. Tunnistimme oikean ostajapersoonan ja paransimme viestintää entisestään. Mikä tärkeintä, saimme arvokkaita oppeja, joiden avulla pystyimme testaamaan yhä uusia ideoita.

Tulokset

Testaamiseen perustuva prosessimme tuotti tuloksia. Sen avulla keskeytimme heikosti suoriutuvat kokeilut ajoissa ja lisäsimme budjettia parhaiten menestyville. Tässä joitakin saamiamme tuloksia:

  • 8.5x enemmän liidejä
  • 12.6x enemmän myyntivalmiita liidejä
  • 44% kylmistä liideistä konvertoitui lämpimiksi nurturoinnin avulla

Lisäksi, prosessimme avulla saimme laskettua yksittäisen liidin hintaa 60 eurosta 25 euroon!

”Me luotamme, että The F Company pitää hyvää huolta digitaalisesta markkinoinnistamme. Heitä ei tarvitse mikromanageerata.”
Sara Raikamo, Pa-Hun CEO

Vastaamme nyt Pa-Hun digitaalisesta markkinoinnista. Projektien myötä olemme oppineet jatkuvasti lisää toimivimmista keinoista ja saamme aikaan yhä vaikuttavampia tuloksia.

Change