1
1

Markkinoijan tarkistuslista digimarkkinointitoimiston kanssa työskentelyyn

Sanotaan se suoraan: hyvän digimarkkinointitoimiston löytäminen on kovaa työtä. Silloinkin kun luulet löytäneesi täydellisen kumppanin, yhteistyö ei aina tuota toivomiasi tuloksia. Kuinka sitten voit varmistaa, että digitoimisto sopii yrityksellesi ja että yhteistyö tuottaa sinulle kaipaamasi tulokset?

Aloita selvittämällä yrityksesi tarpeet

Tämä voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta edelleen on monia markkinoijia, jotka palkkaavat minkä tahansa kumppanin digitaaliseen markkinointiin vain siksi, että se on välttämätöntä, ajattelematta sitä liikaa. 

Pohdi kuitenkin seuraavia asioita, kun selvität yrityksesi tarpeita:

 • Mitä haluat saavuttaa digitaalisella markkinoinnilla? Lisätä tietoisuutta, luoda markkinointi- tai myyntiliidejä, tehdä suoramyyntiä, jotain muuta?
 • Millaista digitaalista markkinointia tarvitset? SEM, Display, SoMe, jotain muuta?
 • Tarvitsetko hakukoneoptimointia?
 • Tarvitsetko toimiston, joka voi myös tuottaa sinulle sisältöä, esimerkiksi blogeja, videoita, oppaita, esitteitä ja vastaavia? 
 • Tarvitsetko toimiston, joka voi myös kehittää verkkosivujasi?

Millainen toimisto voi vastata yrityksesi tarpeisiin?

On olemassa monenlaisia digitaalisen markkinoinnin toimistoja, eivätkä ne kaikki välttämättä tarjoa sinulle täyttä valikoimaa palveluja, sillä jotkut yritykset ovat erikoistuneet muutamaan eri osaamisalueeseen. Jos tarvitset kumppania, joka toimisi oman markkinointitiimisi jatkeena, sinun on varmistettava, että toimistosi voi tarjota sen osaamisen, joka tiimiltäsi puuttuu. 

B2B-yrityksille on tärkeää, että heidän toimistokumppaninsa ymmärtää B2B-liiketoimintaa. Vaikka B2C:llä ja B2B:llä voi olla digitaalisen markkinoinnin osalta paljon yhteistä, B2B-asiakaspolut ovat usein poikkeuksellisen pitkiä ja monimutkaisia, ja ne vaativat paljon enemmän strategista ajattelua kuin esimerkiksi yksinkertaisten B2C-tuotteiden kohdennettu markkinointi.

On vielä yksi asia, jota varmasti haluat pohtia etsiessäsi digitaalisen markkinoinnin toimistoa: haluatko olla yksi asiakas muiden joukossa isossa toimistossa vai avainasiakas pienessä toimistossa? Useimmissa tapauksissa tämä valinta vaikuttaa siihen, kuinka lopulta koet saamasi palvelun laadun. 

Yhteistyön aloittaminen

Nyt kun olet viimein löytänyt toimistosi, ryhdytäänpä töihin! Tai eipä sittenkään hosuta vielä. Ensin haluat sisällyttää muutaman asian palvelusopimukseen ja siten varmistaa, että yhteistyön puitteet on määritelty selkeästi ja molemmat osapuolet ymmärtävät roolinsa eri alueilla.

Tärkeimmät sopimuksessa määriteltävät asiat ovat:

 • KPI-mittarit, jotka ohjaavat toimiston työtä ja toimivat molemmille osapuolille yhteisinä suorituskyvyn tunnuslukuina
 • Mainostilien omistajuus
 • Vastuu eri tehtävistä
 • Tiimi
 • Sopimuksen irtisanomisaika

KPI-mittarit

KPI-mittareiden määritteleminen palvelusopimuksessa on lähtökohta sille, kuinka yhteistyön onnistumista mitataan. Haluat varmistaa, että KPI:t ovat konkreettisia ja sidoksissa yrityksen tuottoihin tavalla tai toisella. Tällaisia KPI-mittareita voivat olla esimerkiksi markkinointi- tai myyntiliidit, tai esimerkiksi suoramyynti, jos se on yrityksellesi mahdollinen vaihtoehto. 

Jos tavoitteenasi on lisätä tietoisuutta markkinointitoimenpiteilläsi, KPI:t voivat olla jotain muuta. Tällöin erilaiset kontaktit ja vuorovaikutus julkaisemasi sisällön kanssa voivat olla yksi tärkeimmistä KPI:stä.

Mutta jos yksikään yritys alkaa puhua verkkosivuston liikenteestä, poistumisprosenteista ja verkkosivustolla käytetystä ajasta KPI-mittareina, kyseessä ei silloin ole toimisto, jonka kanssa haluat hoitaa liiketoimintaa. Tällaisilla toiminnallisilla mittareilla ei ole mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta, jos verkkosivustosi liikenne on laadukasta.

Tarkastellaan tätä esimerkin kautta: jos verkkosivustollasi vierailevat henkilöt ovat potentiaalisia asiakkaitasi ja he löytävät etsimänsä nopeasti ja helposti, he viettävät vähemmän aikaa verkkosivustolla ja poistumisprosentti on väistämättä korkea. Tämä pätee erityisesti monimutkaisiin B2B-tuotteisiin ja -palveluihin, joissa asiakkaan matka voi olla hyvin pitkä ja potentiaaliset asiakkaat palaavat sivustollesi useita kertoja.

Mainostilien omistajuus

Mainostilien omistajuuden ei uskoisi olevan mikään ongelmakohta, mutta valitettavasti joidenkin toimistojen kanssa se on. Jotkut toimistot saattavat edelleen vaatia minkä tahansa asiakkaalle luomansa mainostilin omistajuutta itselleen. Joten kun yhteistyö päättyy, asiakas ei pääse käsiksi ostamiinsa mainostileihin ja menettää kaiken datan. Aivan hullua, eikö vain? Mutta tämä on vielä valitettavan yleinen ongelma.

Jotta näin ei kävisi, palvelusopimuksessa on tärkeää määritellä kaikkien mainostilien ja työkalujen omistajuus riippumatta siitä, ovatko ne toimistokumppanisi perustamia. Tämä säästää sinulta ja mahdolliselta tulevalta toimistokumppaniltasi paljon aikaa ja vaivaa tulevaisuudessa. 

Vastuut ja työnjako

Tämä on yksi yleisimmistä kompastuskivistä, joihin olen törmännyt toimistoyhteistyössä. Monet markkinoijat pitävät tiettyjä palveluita itsestäänselvyytenä tai ovat ehkä tottuneet palvelutasoon, joka poikkeaa siitä, mitä he myöhemmin saavat aloittaessaan yhteistyön uuden toimiston kanssa. Silloin voi tulla yllätyksenä, että jotkut digitaalisen markkinoinnin toimistot tarjoavat tiettyjä palveluita vain konsultointipalveluina.

Yleinen esimerkki tästä on hakukoneoptimointi: jotkut toimistot voivat tarjota sinulle vain luettelon SEO-suosituksista, mutta eivät tee näiden suositusten varsinaista toteutusta. Tässä tapauksessa on sinun tehtäväsi päättää, miten hoidat toteutuksen tiimisi kanssa. 

Väärinymmärrysten välttämiseksi suosittelen aina lisäämään sopimukseen liitteenä RACI-mallin. RACI-malli määrittää selkeästi vastuun jokaisesta tehtävästä, jotta ei jäisi epäselväksi, kuka tekee mitä. RACI tarkoittaa:

 • Responsible – Kuka on vastuussa kunkin toiminnon toteuttamisesta?
 • Accountable – Kuka on vastuussa toiminnosta/prosessista ja toimittaa valmiin työn?
 • Consulted – Keitä asiantuntijoista on kuultava?
 • Informed – Keitä ihmisiä on tiedotettava työn edistymisestä tai kustakin aiheesta?

Tiimi

Joskus voi käydä niin, että päädyt työskentelemään aivan erilaisen tiimin kanssa kuin mitä projektin myyntihetkellä luvattiin. Tämä voi vaikuttaa työn laatuun. Varsinkin jos yrityksesi tarvitsee korkealaatuista strategista apua digitaalisessa markkinoinnissa, haluat varmasti parhaiten soveltuvat henkilöt asialle. 

Pettymysten välttämiseksi on hyvä määritellä palvelusopimuksessa, millainen tiimi tulee työskentelemään yrityksesi kanssa. Tietenkään sopimuksessa ei pitäisi määrätä tiettyjä ihmisiä työskentelemään kanssasi, koska he saattavat vaihtaa työtehtäviä, työpaikkaa ja niin edelleen. Voit kuitenkin määritellä ne työtehtävät, osaamisalueet ja kokemusvuodet, joita projektissa tarvitaan, ja siten varmistaa, että saat tarvittavan asiantuntemuksen käyttöösi.

Irtisanomisaika

Jotkut toimistot vaativat yhden vuoden irtisanomisajan. Vuodessa voi kuitenkin tapahtua paljon missä tahansa yrityksessä. Digitaalinen markkinointi on erinomainen työkalu, kun haluat kasvattaa ja skaalata liiketoimintaasi sekä nopeasti että pitkällä aikajänteellä – mutta vain, jos se tehdään oikein. Kuvittele siis, mitä se voisi merkitä yrityksellesi 12 kuukauden jakson aikana. 

Haluat siis varmasti pitää huolen, että jos jokin ei sujukaan toimistokumppanisi kanssa, voit ainakin irtisanoa sopimuksen helposti. Uskon, ettei mikään hyvä toimisto, joka tietää mitä tekee ja pitää asiakkaansa tyytyväisinä, tarvitse pitkää irtisanomisaikaa. Yhden kuukauden irtisanomisajan pitäisi olla kohtuullinen molemmille osapuolille.

Tarkistuslista uuden digimarkkinointitoimiston palkkaamiseen

Tässä ovat tärkeimmät asiat, jotka sinun kannattaa tehdä palkatessasi uutta digitaalisen markkinoinnin toimistoa:

 • Määritä tarpeesi selkeästi ja ilmaise ne toimistoehdokkaille
 • Määritä KPI:t ohjaamaan toimiston työtä ja ilmaise ne myös ehdokkaillesi
 • Selvitä käytettävien mainostilien ja työkalujen omistajuus palvelusopimuksessa
 • Laadi selkeä työn- ja vastuunjako oman tiimisi ja toimistosi välillä
 • Määrittele sopimuksessa kumppanilta vaatimasi osaaminen ja roolit
 • Sovi kohtuullisesta sopimuksen irtisanomisasjasta

Luota minuun, kun sanon, että tämä ylimääräinen vaivannäkö maksaa itsensä takaisin myöhemmin. Kun sinulla on selkeä kuva yrityksesi tarpeista, voit kaventaa toimistoehdokkaiden joukkoa jo melko paljon. Kun määrität konkreettiset ja yrityksen tuottoihin kytkeytyvät KPI-mittarit, saat erotettua jyvät akanoista, ja jäljelle jää todennäköisesti vain kourallinen vaihtoehtoja. Lopuksi yksityiskohtaisen sopimuksen laatiminen säästää paljon vaivaa siltä varalta, että jokin ei sujukaan uuden toimiston kanssa.

Jos etsit uutta digitaalisen markkinoinnin kumppania, ota meihin yhteyttä!